Informacje o ZGK

Rok założenia: 1997
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 - 15.00

Struktura jednostki:

 • Dyrektor: mgr inż. Czesław Brachmański
 • Główny Księgowy: Dorota Grzegorzek
 • Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej: mgr Wojciech Dzierżęga
 • Kierownik Działu Mieszkaniowego i Zieleni: mgr inż. Elżbieta Brzyska

Cele i zadania jednostki:

 • utrzymanie techniczno-eksploatacyjne dróg, ulic, mostów, placów i zieleni miejskiej,
 • utrzymywanie i użytkowanie terenów komunalnych,
 • ustawienie i utrzymywanie znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających,
 • utrzymanie i eksploatacja targowisk, szaletów oraz parkingów miejskich,
 • utrzymanie i eksploatacja budynków miejskich,
 • utrzymanie i eksploatacja kanalizacji deszczowej,
 • prowadzenie zarządu wspólnotami mieszkaniowymi,
 • roboty inwestycyjne związane z budową i modernizacją: dróg, ulic, placów, mostów, kanalizacji i budynków będących własnością miasta,
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie