Zadania

Zakład Gospodarki Komunalnej nie świadczy usług dla ludności za wyjątkiem sprzedaży drewna opałowego z wiatrołomów i wycinki z terenów miejskich.


Zakład Gospodarki Komunalnej wykonuje prace związane z utrzymaniem Miasta w zakresie:

 • budowa dróg, chodników, placów i parkingów w różnych technologiach,
 • budowa i remonty elementów odwodnienia, wszelkiego typu drenaży, regulacji cieków wodnych,
 • remonty cząstkowe wszelkich rodzajów nawierzchni dróg, chodników,
 • ręczne oczyszczanie poboczy dróg /ścinanie/, chodników, mechaniczne oczyszczanie parkingów,
 • formowanie skarp
 • wykonywanie prac ogólnobudowlanych, remontowych na komunalnych zasobach mieszkaniowych,
 • utrzymanie kanalizacji deszczowej,
 • projektowanie i kompleksowe urządzanie miejskich terenów zielonych,
 • sadzenie drzew i krzewów,
 • kompleksowe utrzymanie miejskich terenów zielonych i poboczy dróg,
 • wykonawstwo elementów małej architektury oraz placów zabaw,
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie