Witamy na stronie radlińskiego ZGK !

Informacje o ZGK

Rok założenia: 1997
Godziny otwarcia: poniedziałek – piątek w godz. 7.00 - 15.00

Struktura jednostki:

 • Dyrektor: mgr inż. Czesław Brachmański
 • Główny Księgowy: Dorota Grzegorzek
 • Kierownik Działu Gospodarki Komunalnej: mgr Wojciech Dzierżęga
 • Kierownik Działu Mieszkaniowego i Zieleni: mgr inż. Elżbieta Brzyska

Cele i zadania jednostki:

 • utrzymania techniczno-eksploatacyjnego dróg, ulic, mostów, placów i zieleni miejskiej,
 • utrzymywania i użytkowania terenów komunalnych,
 • ustawienia i utrzymywania znaków, sygnałów, urządzeń ostrzegawczo-zabezpieczających,
 • utrzymania czystości urządzeń sanitarnych i wysypisk śmieci,
 • utrzymania i eksploatacji targowisk, szaletów oraz parkingów miejskich,
 • utrzymania i eksploatacji budynków miejskich,
 • utrzymania i eksploatacji wodociągów i kanalizacji,
 • prowadzenia zarządu wspólnotami mieszkaniowymi,
 • robót inwestycyjnych związanych z budową i modernizacją: dróg, ulic, placów, mostów, kanalizacji i budynków będących własnością miasta,
 • utrzymania sieci ciepłowniczych, przesyłu, dystrybucji i handlu ciepłem.

Zadania zrealizowane przez ZGK:

 • Dział Zieleni i Gospodarki Mieszkaniowej
  • ukwiecenie miasta
  • modernizacja terenu wokół Urzędu Miasta wraz z wykonaniem nowych aranżacji terenów zielonych
  • modernizacja zieleni w parku przy ul. Rogozina wraz z wykonaniem placu zabaw oraz oświetlenia parkowego
  • wykonanie zieleńców przy ul. Hallera oraz Sokolskiej
  • wykonanie placów zabaw na Redenie oraz przy ul. Sienkiewicza
  • wykonanie na wlocie do miasta herbu Radlina z kwiatów
  • założenie nowych terenów zielonych wokół modernizowanego centrum
  • posadzenie dorosłego świerka srebrnego jako stała dekoracja świąteczna miasta
  • oświetlenie świąteczne miasta
  • wymiana stolarki okiennej w mieszkaniach komunalnych
  • montaż wodomierzy we wszystkich mieszkaniach komunalnych
 • Dział Gospodarki Komunalnej
  • realizacja projektu „Modernizacja Centrum w Radlin”
   - budowy nawierzchni
   - wykonanie murów oporowych, palisad, schodów i elementów małej architektury,
   - montaż elementów oświetlenia terenu,
   - budowa skarp,
   - utrzymanie fontanny,
  • realizacja projektu „Remont otoczenia Pomnika przy ul. Rogozina”
   - poszerzenie skarpy,
   - budowa nawierzchni,
  • realizacja projektu „Budowa chodnika i odwodnienia jezdni ul. Kominka”
   - budowa kanalizacji,
   - budowa krawężników i pobocza,
  • przebudowa ogrodzenia i trybun stadionu Górnika Radlin,
  • budowa chodników w ciągu ulic Mariackiej, Orkana,
  • budowa chodnika i odwodnienia jezdni ul. Rydułtowskiej
  • przebudowa nawierzchni, wykonanie parkingu przy ul. Reymonta
  • budowa sieci kanalizacyjnych przy ul. Matejki, Mielęckiego, Głożyńskiej.
  • budowa kanalizacji oraz chodnika na ul. Rymera
  • budowa parkingu przy Urzędzie Miasta
  • budowa chodnika przy ul. Korfantego
  • budowa drogi przy ul. Przyjaźni
  • budowa drogi przy ul. Napierskiego
  • budowa drogi przy ul. Skautów
  • budowa chodnika przy ul. Domeyki
  • modernizacja boiska Reden
  • budowa kanalizacji na ul. Przyjaźni
  • budowa kanalizacji przy ul. Narutowicza
  • modernizacja Domu Nauczyciela przy ul. Makuszyńskiego
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie