WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO WĘZŁA CIEPLNEGO DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MIELĘCKIEGO 7 W RADLINIE.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania wraz z podłączeniem do węzła ciepłowniczego dla lokali mieszkalnych w budynku wielorodzinnym przy ul. Mielęckiego 7 w Radlinie. Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne, nie użytkowe poddasze oraz częściowe podpiwniczenie. 1.1. W skład zamówienia wchodzi następujący zakres robót: demontaż istniejących kaflowych pieców grzewczych, demontaż istniejących kuchni węglowych, montaż grzejników płytowych dolnozasilanych, rozprowadzenie przewodów instalacji centralnego ogrzewania w systemie dwururowy, montaż liczników ciepła montaż izolacji montaż armatury pomiarowej, regulacyjnej i odcinającej. W zakres zamówienia nie wchodzi: montaż elementów podstawowego wyposażenia pomieszczenia węzła (umywalka, studia schładzająca, nawiew – wywiew powietrza).
SIWZ[40].pdf

Przedmiar.PRD[6].pdf

Ogloszenie o zamowieniu[46].pdf

01_ST M7.pdf

02_OT M7.pdf

03_IS.01 M7.pdf

04_IS.02 M7.pdf

05_IS.03 M7.pdf

06_IS.04 M7.pdf

07_IS.05 M7.pdf

08_IS.06 M7.pdf

11_STWiORB M7.pdf

Pytania i odpowiedzi z dnia 16.04.2018r..odt

Przedmiar uzupelniowy po pytaniach z dnia 16.04.2018.pdf

Wyjasnienie tresci SIWZ z dnia 17.04.2018 r..pdf

Informacja z otwarcia ofert c.o..pdf

Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia[19].pdf

Komentarze
Imię i nazwisko
Komentarz
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie