Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych

Przedmiotem zamówienia jest dostaw kruszyw wraz z transportem do magazynu ZGK Radlin lub na miejsce budowy na terenie Radlina w roku 2018 według potrzeb Zamawiającego, tj.: - kliniec z kamienia naturalnego łamanego frakcji 32,5-63 mm - 400 t
SIWZ KRUSZYWA.pdf

Ogloszenie o zamowieniu[51].pdf

Ogloszenie o zmianie ogloszenia[5].pdf

Informacja z otwarcia ofert[4].pdf

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej[1].pdf

Ogloszenie o udzieleniu zamowienia[22].pdf

Komentarze
Imię i nazwisko
Komentarz
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie