Mapa witryny

Aktualności
Dane kontaktowe
Fotografie i multimedia
Informacje o ZGK
Zamówienia publiczne
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACÓW ZABAW ORAZ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W RAMACH DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW I SIŁOWNI ZEWNĘTRZNYCH W RADLINIE”
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „MODERNIZACJA BUDYNKU MIESZKALNEGO PRZY UL. KORFANTEGO 93 W RADLINIE - WYKONANIE INSTALACJI CENTRALNEGO OGRZEWANIA I GAZOWEJ''.
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „DOSTAWA KRUSZYW DO BUDOWY WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ROKU 2019".
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „DOSTAWA WYROBÓW BETONOWYCH DO BUDOWY NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ROKU 2019”
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA PODDASZA NA CELE MIESZKALNE WRAZ Z WYMIANĄ POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KORFANTEGO 79 W RADLINIE”
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: „DOSTAWA SOLI DO ZIMOWEGO UTRZYMYWANIA NAWIERZCHNI DROGOWYCH W ROKU 2019”
Przetarg nieograniczony: OCHRONA ZAPLECZA MAGAZYNOWO - SPRZĘTOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ, PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH (PSZOK) ORAZ TĘŻNI SOLANKOWEJ W RADLINIE
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W RAMACH DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW W RADLINIE
DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ PLACU ZABAW W RAMACH DOPOSAŻENIA ISTNIEJĄCYCH PLACÓW ZABAW W RADLINIE.
DOSTAWA KRUSZYW DO BUDOWY WARSTW KONSTRUKCYJNYCH NAWIERZCHNI DROGOWYCH
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z podwójną kabiną wyprodukowanego w 2017 lub 2018 r. wraz z dostawą do siedziby ZGK w Radlinie.
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z trójstronnym wywrotem wyprodukowanego w 2017 lub 2018 r. wraz z dostawą do siedziby ZGK w Radlinie
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych w roku 2018 - UNIEWAŻNIONY
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych w roku 2018.
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: Dostawa paliw płynnych w roku 2019.
Przetarg nieograniczony na realizację zamówienia o nazwie: Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych w roku 2018 - POWTÓRZONY
Przetarg nieograniczony: Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
WYKONANIE CENTRALNEGO OGRZEWANIA WRAZ Z PODŁĄCZENIEM DO WĘZŁA CIEPLNEGO DLA LOKALI MIESZKALNYCH W BUDYNKU WIELORODZINNYM PRZY UL. MIELĘCKIEGO 7 W RADLINIE.
WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH OBEJMUJĄCYCH DOCIEPLENIE BUDYNKU PRZY UL. RYDYŁTOWSKIEJ 43 WRAZ Z WYKONANIEM IZLOACJI PRZECIWILGOCIOWEJ ŚCIAN FUNDAMENTOWYCH
WYMIANA POKRYCIA DACHOWEGO W BUDYNKU MIESZKALNYM WIELORODZINNYM PRZY UL. KORFANTEGO 79 W RADLINIE - UWAGA: ZMIANY W PRZEDMIARZE
Dostawa paliw płynnych w roku 2018
Dostawa paliw płynnych w roku 2018 - postępowanie unieważnione
OCHRONA ZAPLECZA MAGAZYNOWO - SPRZĘTOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ORAZ TĘŻNI SOLANKOWEJ W RADLINIE
Zakup i wynajem elementów dekoracji świątecznej na terenie Miasta Radlin
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych w roku 2017
Zakup fabrycznie nowego rozsiewacza do piasku i soli wraz dostawą do siedziby ZGK w Radlinie
Dostawa soli do zimowego utrzymywania nawierzchni drogowych
Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej na parkingu w Radlinie przy ul. Mariackiej.
Dostawa fabrycznie nowego ciągnika rolniczego z wybranym osprzętem oraz dostawą do siedziby ZGK w Radlinie
Roboty ogólnobudowlane związane z podziałem mieszkania na dwa lokale mieszkalne w Radlinie przy ul. Korfantego 93.
Dostawa i montaż urządzeń placu zabaw oraz urządzeń street workout w ramach wymiany i doposażenia istniejących placów zabaw w Radlinie.
Przetarg nieograniczony na renowację zabytkowej elewacji z cegły budynku mieszkalnego w Radlinie przy ul. Mielęckiego 7.
Docieplenie budynku mieszkalnego przy ul. Hallera 13 w Radlinie
Docieplenie budynku mieszkalnego wraz z wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej ścian fundamentowych przy ul. Hallera 13 w Radlinie
Dostawa fabrycznie nowego miniciągnika wraz z wybranym osprzętem oraz kosiarki bijakowej na wysięgniku
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z trójstronnym wywrotem wyprodukowanego w 2016r
Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Dostawa materiałów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa paliw płynnych w roku 2015
Dostawa paliw płynnych w roku 2016
Dostawa piasku płukanego w roku 2016
Dostawa soli do zimowego utrzymania nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych w roku 2017
Dzierżawa i montaż 55szt. elementów dekoracji świątecznej na terenie Miasta Radlin
Ochrona zaplecza magazynowo - sprzętowego Zakładu Gospodarki Komunalnej, Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych oraz tężni solankowej w Radlinie
Ochrona zaplecza magazynowo-sprzętowego Zakładu Gospodarki Komunalnej oraz Tężni Solankowej w Radlinie
PRZETARG NA OCHRONĘ ZAPLECZA MAGAZYNOWO - SPRZĘTOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ ORAZ TĘŻNI SOLANKOWEJ W RADLINIE
Przetarg nieograniczony - adaptacja poddasza na 4 lokale mieszkalne w Radlinie przy ul. Korfantego 93
Przetarg nieograniczony na dostawę paliw płynnych w roku 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę piasku do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych w roku 2017
Przetarg nieograniczony na dostawę piasku do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych.
Pzretarg Nieograniczony na dostawe wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Wymiana pionu zasilającego mieszkania wraz z tablicami licznikowymi, oświetlenie klatki schodowej oraz piwnic w budynku mieszkalnym w Radlinie, ul. Rydułtowska 43
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Radlinie, ul. Rydułtowska 43
Wymiana zasilania mieszkań, instalacji elektrycznej klatek schodowych oraz piwnic w budynku w Radlinie, ul. Hallera 13
Dostawa kruszyw do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego ZGK w Radlinie, docieplenie, prace wykończeniowe, instalacja odgromowa
Przetarg nieograniczony na ochronę tężni solankowej w Radlinie ul. Wypandów.
Montaż osprzętu elektrycznego w budynku biurowym w Radlinie, ul. Rymera1 5
Dostawa gniazdek elektrycznych i komputerowych oraz elementów wyposażenia serwerowni
Montaż osprzętu elektrycznego w budynku biurowym w Radlinie ul. Rymera 15
Montaż osprzętu elektrycznego w budynku biurowym w Radlinie ul. Rymera 15
Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, montażem bramy wjazdowej oraz malowaniem konstrukcji i ścian zewnętrznych hali magazynowej ZGK w Radlinie
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa materiałów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem, montażem bramy wjazdowej oraz malowaniem konstrukcji i ścian zewnętrznych hali magazynowej ZGK w Radlinie
Montaż instalacji elektrycznej wraz z tablicami licznikowymi dla garaży w Radlinie ul. Solskiego. Montaż lamp parkowych oraz drogowych w rejonie garaży oraz parku.
Dostawa i montaż 24 garaży blaszanych w Radlinie przy ul. Solskiego
Dostawa i montaż 24 gotowych garaży blaszanych wraz z orynnowaniem w Radlinie przy ul. Solskiego
Dostawa materiałów sypkich do budowy warstw konstrukcyjnych nawierzchni drogowych
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego na pomieszczenia biurowe
Wymiana pokrycia dachowego w budynku mieszkalnym w Radlinie ul. Hallera 32
Ochrona zaplecza magazynowo - sprzętowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie
Dostawa paliw płynnych w 2014r.
Dostawa fabrycznie nowej koparko ladowarki
Dostawa piasku płukanego
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego ZGK w Radlinie, ul. Rymera 15 - podkłady pod posadzki, instalacja CO, instalacja odgromowa
Dostawa soli do zimowego utrzymywania nawierzchni drogowych
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego ZGK w Radlinie przy ul. Rymera 15 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego ZGK w Radlinie przy ul. Rymera 15 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe
Zagospodarowanie terenu obok "Orlika" przy ul. Mielęckiego, Solskiego i Wieczorka
Dostawa materiałów bo budowy kanalizacji
Dostawa fabycznie nowego samochodu osobowego seg. A
Termomodernizacja budynku mieszkalnego i wymiana instalacji gazowej oraz CO w Radlinie, ul. Mikołajczyka 17
Dostawa piasku płukanego
Dostawa soli do zimowego utrzymywania nawierzchni drogowych
Przebudowa i nadbudowa budynku biurowego i budynku garażowego ZGK w Radlinie przy ul. Rymera 15 wraz ze zmianą sposobu użytkowania na pomieszczenia biurowe
Dozorowanie bazy magazynowo-sprzętowej Zakładu Gospodarki Komunalnej
Odbieranie odpadów komunalnych z zasobów Miasta Radlin
Dostawa paliw płynnych w roku 2013
Wzmocnienie konstrukcji dachu i stropu wraz z izolacją w budynku mieszkalnym w Radlinie, ul. Korfantego 93
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego wyprodukowanego w 2012r. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego wyprodukowanego w 2012r. wraz z dostawą do siedziby Zamawiającego
Dostawa fabrycznie nowego samochodu ciężarowego z 3 stronnym wywrotem, ywposażonego w żuraw HDS, posypywarko-solarkę oraz czołownicę do zabudowy pługa odśnieżnego
Dostwa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Przetarg nieograniczony na dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Dostawa rur fi 600 do budowy kanalizacji deszczowej
Zmiana pokrycia dachu wraz z naprawą konstrukcji i wzmocnieniem konstrukcji stropu budynku mieszkalnego w Radlinie, ul. Korfantego 93
Przetarg niograniczony na dostawę piasku płukanego
Dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA ODBIERANIE ODPADÓW KOMUNALNYCH Z ZASOBÓW MIASTA RADLIN
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA OCHRONĘ ZAPLECZA MAGAZYNOWO - SPRZĘTOWEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ W RADLINIE
PRZETARG NIEOGRANICZONY NA DOSTAWĘ PALIW PŁYNNYCH W ROKU 2012
Dostawa soli do zimowego utrzymywania nawierzchni drogowych
Zakup, dzierżawa, montaż i demontaż elementów wystroju świątecznego, zakupionego, dzierżawionego oraz będącego własnością Zamawiającego
Remont wewnetrznej instalacji gazowej wraz z montażem kotłów gazowych dwufunkcyjnych z zamkniętą komorą spalania oraz wymiana instalacji C.O. w budynku mieszkalnym w Radlinie, ul. Mikołajczyka 13
PRZETARG NIEOGRANICZONY - wymiana pokrycia dachowego wraz z naprawą konstrukcji dachu w budynku mieszkalnym w Radlinie, ul. Hallera 34
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa wyrobów betonowych do budowy dróg w Radlinie
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa piasku płukanego oraz kopanego
PRZETARG NIEOGRANICZONY - zakup mieszanki mineralno bitumicznej wytwarzanej do wbudowania na gorąco do remontu cząstkowego nawierzchni bitumicznych
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa paliw płynnych w roku 2011
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dozorowanie terenu bazy magazynowo-sprzętowej Zakładu Gospodarki Komunalnej w Radlinie w roku 2011
PRZETARG NIEOGRANICZONY - na odbieranie odpadów komunalnych z zasobów miasta Radlin
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dzierżawa i montaż 51 szt. elementów dekoracji świątecznej na terenie miasta Radlin
PRZETARG NIEOGRANICZONY - wykonanie okien pcv wraz z montażem w budynkach mieszkalnych w Radlinie przy ul. Korfantego 79, 89, 93
PRZETARG NIEOGRANICZONY - wykonanie inst. c.o. wraz z montażem kotłów gaz. dwufunkcyjnych w budynku przy ul. Hallera 13 w Radlinie
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa soli do zimowego utrzymania nawierzchni drogowych
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa wyrobów betonowych do budowy dróg i chodników
PRZETARG NIEOGRANICZONY - wymiana pokrycia dachu w budynku przy ul. Hallera 13 w Radlinie
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa znaków drogowych do oznakowania pionowego
PRZETARG NIEOGRANICZONY - dostawa wyrobów betonowych do budowy nawierzchni drogowych
Zapytaj dyrektora
Zadania
Odśnieżanie dróg
 
 
 
 
 
 

Polecamy newsletter informacyjny Urzędu Miasta Radlin. Rejestracja nie pociąga za sobą żadnych konsekwencji, w każdym momencie można zrezygnować
z subskrypcji.

 
Czy podobał Ci się wystrój świateczny Radlina

Tak
Nie